مهدی قایدی، علی کریمی شد

طرفداران الاهلی کار انتقال قایدی به این باشگاه را تمام شده می‌دانند.

مهدی قائدی الاهلی به امارات نرفته با علی کریمی مقایسه شد. طرفداران الاهلی که خاطرات بسیار شیرینی از جادوگر فوتبال ایران به ذهن دارند و هنوز از بازی های تکنیکی‌اش می گویند، بسیار امیدوارند مهدی قایدی هم بتواند مانند کریمی با حرکات تکنیکی اش آنها را به وجد بیاورد. آنها حتی ویدئوهایی از حرکات تکنیکی این بازیکن در توئیتر منتشر کرده و از او به عنوان علی کریمی ایران یاد کرده اند.