مهمان ویژه تیم ملی در اردوی اسپانیا رو ببینید!

فرزند باجناق رئیس یکی از فدراسیون‌ها به جای یکی از نفرات کادر اجرایی با تیم ملی عازم اسپانیا شد! خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

مهمان ویژه تیم ملی در اردوی اسپانیا را ببینید!