نایب رییس شورای شهر: از شهرفروشی حمایت نخواهیم کرد

نائب رئیس شورای شهر تهران گفت:‌ از هیچ فرایند غیرقانونی حمایت نخواهیم کرد و حتما باید هر حرکتی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی صورت گیرد. به طور حتم هر اقدامی که خارج از این چارچوب صورت بگیرد، یعنی شهرفروشی از آن حمایت نخواهیم کرد.

ایلنا نوشت: نائب رئیس شورای شهر تهران گفت:‌ از هیچ فرایند غیرقانونی حمایت نخواهیم کرد و حتما باید هر حرکتی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی صورت گیرد. به طور حتم هر اقدامی که خارج از این چارچوب صورت بگیرد، یعنی شهرفروشی از آن حمایت نخواهیم کرد.

نائب رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه شورای ششم برای جلوگیری از شهرفروشی در پایتخت چیست؟ گفت: ابتدا باید با شهردار منتخب بنشینیم و برنامه‌های خود را در موضوعات مختلف مشخص کنیم. یک قسمت از اقدامات و کارهای ما باز می‌گردد به اینکه بتوانیم طلب‌های خود را از دولت، دولتی که اکنون همراه با شهرداری است، بگیریم و مجلس نیز در این زمینه کمک کند.

او ادامه داد:‌نکته دیگری که فکر می‌کنم درباره آن فرصت طلایی پیدا کردیم این است که اکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان وجود دارد که مانند یک موجود وحشی می‌تواند به همه سامانه‌های ما حمله کند و شهرداری می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند.

سروری با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم برای سرمایه گذاران داخلی دو هدف را ایجاد کنیم در توضیح این دو هدف گفت: یک اینکه نقدینگی را مهار کنیم و دوم اینکه این نقدینگی را در جهت سیاست‌های خدماتی شهرداری قرار دهیم. موضوعاتی دیگری نیز مطرح است و باید با شهردار منتخب نشست بگذاریم و به نتیجه برسیم و اعلام کنیم.

نائب رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اینکه نگرانی‌هایی درباره افزایش صدور پروانه و توسعه شهر خارج از ضوابط وجود دارد آن هم در حالی که فضای بیشتری برای افزایش ظرفیت ساخت و ساز وجود ندارد، اظهار داشت: از هیچ فرایند غیرقانونی حمایت نخواهیم کرد و حتما باید هر حرکتی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی صورت گیرد. حتما هر حرکتی که بخواهد خارج از این چارچوب عمل کند یعنی شهرفروشی از آن حمایت نخواهیم کرد.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در این دوره برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری چه برنامه‌ای را در پیش خواهید گرفت، اظهار کرد:‌ طبیعتا یکی از مشکلات اساسی در کل کشور و در شهرداری‌ها این است که از منابع پایدار محروم هستند و یا منابع پایدار خیلی ضعیف است و این باعث می‌شود که زمینه برای اقدامات انحرافی و خلاف منافع شهر برای کسب درآمد در ارائه خدمات صورت گیرد.

سروری اضافه کرد:‌ به همین دلیل سیاست جدی ما باید توسعه درآمد پایدار باشد. اقدامی که به تازگی در مجلس صورت گرفت و الان یک درصد به ارزش افزوده اضافه شد که اقدام بسیار خوبی است. در بحث منابع پایدار لایحه بسیار خوبی در مجلس در حال بررسی است و باید فعال شویم و از طریق شورای عالی استان‌ها این موضوع را به طور جدی پیگری کنیم و این نقیصه را برطرف کنیم.