نماینده اصفهان: قانون تشکیل مراکز همسریابی را تصویب کردیم چون نیاز مردم است

یک نماینده مجلس گفته قانونی برای راه افتادن مراکز رسمی همسریابی تصویب کردیم!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:یک نماینده مجلس گفته قانونی برای راه افتادن مراکز رسمی همسریابی تصویب کردیم!

امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان ورئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت گفت: «در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی می‌شود که مورد اعتماد مردم باشد.»

وی جزئیات بیشتری درباره این قانون نگفت و نیازمندان همسریابی را در انتظار گذاشت.