نوسان ادامه‌دار در بازار دلار

قیمت دلار با تجربه روندی افزایشی میانه روز با تغییری سه باره به میانه کانال ۲۴ هزار تومان رسید.

بر اساس اعلام صرافی ملی قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان رسید که در قیاس با صبح امروز افزایشی در محدوده ۴۰۰ تومان را نشان می‌دهد . قیمت دلار از اولین روز هفته وارد کانال ۲۴ هزار تومان شده است . این رشد قیمت ، افزایش بهای دلار در بازار آزاد را نیز رقم زده و شرایط را مهیای بالا رفتن تب مراودات و مبادلات ارز در بازار کرده است به طوری که از ابتدای هفته بار دیگر صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانکی ایجاد شده است.

دلار

در اولین ساعات روز قیمت دلار به ۲۴ هزار و ۱۴۱ تومان رسید . در ادامه هر دلار امریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۲۶۵ تومان معامله شد اما در زمان تنظیم خبر بهای دلار در صر افی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت دلار و همچنین رشد فاصله قیمتی دلار در صرافی های بانکی و بازار آزاد دلیل مهم رشد قیمت‌ها در بازار تلقی می‌شود.