نیمی از کارمندان در استان تهران دورکار شدند

از سوی مسولان استانداری دورکاری ۵۰ درصدی کارمندان در استان تهران اعلام شد.

فارس نوشت: از سوی مسولان استانداری دورکاری ۵۰ درصدی کارمندان در استان تهران اعلام شد.

معاون منابع انسانی استاندار تهران اعلام کرد: در شهرهای دماوند و فیروزکوه باید ۷۰ درصد کارکنان ادارات به صورت دورکاری فعالیت کنند و ۳۰ درصد از نیروها نیز به صورت حضوری به انجام وظایف در ادارات بپردازند.

در شهرهای دیگر استان از جمله تهران باید ۵۰ درصد کارکنان در ادارات حضور داشته باشند و ۵۰ درصد دیگر از نیروها به صورت دورکاری به فعالیت بپردازند.