هشدار درباره تصادفات ساختگی و خودزنی برای دریافت دیه

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی و خود زنی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسایی می شوند و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می شوند.

ایرنا نوشت: کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی و خود زنی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسایی می شوند و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می شوند.

دکتر علی اصغر قربانی روز شنبه افزود: بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی مربوط به تصادفات و نزاع است و در بین این مراجعه کنندگان، گاهی افرادی دیده می‌شوند که اقدام به خودزنی کرده اند یا با ایجاد سانحه و  تصادف ساختگی مدعی آسیب های جسمانی می شوند.

وی ادامه داد: هدف این افراد در تصادفات ساختگی، عمدتا اخذ دیه یا ارش و جبران خسارت آسیب های ادعایی به ویژه از شرکت های  بیمه است.

دیه بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود و ارش هم نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده‌است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده‌است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: گاهی در نزاع ها به دلایل مختلفی از جمله اینکه چون یکی از طرفین آسیب دیده، طرف مقابل با ایجاد صدمات ساختگی درصدد مهیا کردن مدرکی برای دفاع از خود، یا برای غلبه بر طرف دیگر دعوا، اقدام به خودزنی می کند.

قربانی تصریح کرد: همانگونه بخش قابل توجهی از مصدومان موارد نزاع و تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بالطبع مدعیان آسیب ناشی از تصادفات ساختگی هم برای دریافت خسارت باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا به زعم خود با اخذ نظریه کارشناسی برای ارایه به مقامات قضایی یا شرکت های بیمه، قادر به اخذ خسارات شوند.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی بر اساس معاینه و شرح حال و مستندات ارائه شده و همین طور مستندات درخواستی، اظهار نظر می کند و در آخر، نظریه نهایی کارشناسی خود را به مراجع قضایی برای مختومه شدن پرونده و خسارت احتمالی ارائه می دهد.

قربانی افزود: در مواردی که پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص می شود که صدمات صاحب پرونده ساختگی بوده است، متعاقبا این موضوع به مقام قضایی و مرجع استعلام کننده منعکس می‌شود و در حال حاضر این واقعیت مشخص شده است که برخی تصادفات ساختگی هستند و افراد یا گروهی اقدام به تصادفات و حوادث ساختگی می‌کنند.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در خصوص مصدومان تصادفات ساختگی این است که برخی از صدمات ایجاد شده، مثل شکستگی استخوان ها، شدید است و آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیر به سلامت فرد وارد می کنند، این در حالی است که این صدمات غالبا توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص داده شده و همچنین سیستم قضایی آنان را شناسایی می کند.

وی افزود: این مصدومان نه تنها به هدف خود نمی رسند، بلکه متضرر هم می شوند. به بیان دیگر، این افراد که  صدمات را به صورت ساختگی در بدن خود ایجاد کرده‌اند، نه تنها سودی از رفتار خود نمی برند، بلکه مشکلات قانونی برای خود ایجاد می کنند و چه بسا از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می گیرند.

در سال گذشته (۱۳۹۹)یک هزار و ۱۰۲ نفر در تصادف ساختگی شناسایی شدند که ۹۵۶ مورد آن مربوط به مردان و ۱۴۶ مورد هم مربوط به زنان بودند که درآن صدماتی را به خود وارد کرده بودند.