هشدار رسول جعفریان به دولت رئیسی: تجریه دولت احمدی نژاد را دوباره بررسی کنید که در همان چاه نیفتید

رسول جعفریان به دولت سیزدهم توصیه کرد تا تجربه دولت احمدی نژاد را بررسی کنند.

رسول جعفریان در توئیتی نوشت: حالا دیگر آمدید، اما بد نیست یک دور تجربه دولت مشابه خودتان، یعنی دولت احمدی نژاد را از نظر رویه هایی که در پیش گرفت، بازی با مفاهیم مذهبی و دینی، پخش کردن پول بین مردم، تحقیر علم، خرافه گرایی ها و طرح شعارهای بی محتوا … را بررسی و مرور کنید تا دوباره در همان چاه نیفتید.