واکنش کدخدایی به ادعای بررسی مجدد صلاحیت یکی از کاندیداها

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: کار بررسی صلاحیت ها با اعلام اسامی به وزارت کشور بسته شد.

عباسعلی کدخدایی در توئیتی نوشت:” نقل شایعات پیرامون شورای نگهبان ، نقل حکایت پدری است که از پسر پرسید در مشت من چیست؟ گفت؛ زرد است و گرد است و مجوف؟ گفت آری حال بگو چیست؟ گفت غربیل! کار بررسی صلاحیت ها با اعلام اسامی به وزارت کشور بسته شد. آرا اعضا هم مخفی و کتبی بوده است. لطفا گمانه زنی نکنید! ”

گفتنی است روز گذشته عباس آخوندی از احتمال بررسی مجدد پرونده اش خبر داده بود.