واکنش کنایه آمیز سعید حجاریان به سرمقاله روزنامه جوان

سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات در توییتی، به سرمقاله چندروز پیش مدیرمسئول روزنامه جوان واکنش نشان داد.

سعید حجاریان، استراتژیست و تحلیل‌گر اصلاح طلب پاسخی طعنه‌آمیز به سرمقاله چندروز پیش روزنامه جوان داده و در توییتر نوشت: دیروز چپ‌سازی، امروز اصلاح‌طلب‌سازی و فردا جنبش‌سبزسازی؛ یادداشت‌های روزانه را باید چندسال زودتر خواند.

گفتنی است چند روز پیش مدیر روزنامه جوان، در سرمقاله‌ای نوشته ‌بود که جناح‌چپ به‌شرط مراعات اصول سیاست‌خارجی و داخلی نظام می‌توانند یکی از دوبال نظام سیاسی کشور باشند.

واکنش کنایه آمیز سعید حجاریان به سرمقاله روزنامه جوان