ورود مجلس به ماجرای فیلم لو رفته از بدرفتاری با زندانیان زندان اوین

رضایی با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای ورود به موضوع بدرفتاری با زندانیان زندان اوین گفت: ما در کمیسیون این مسئله را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم و اگر به این نتیجه برسیم و ضرورتی به بازدید از زندان اوین و سایر زندان های کشور بود قطعا این بازدید انجام می شود.

عصرایران نوشت: رضایی با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای ورود به موضوع بدرفتاری با زندانیان زندان اوین گفت: ما در کمیسیون این مسئله را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم و اگر به این نتیجه برسیم و ضرورتی به بازدید از زندان اوین و سایر زندان های کشور بود قطعا این بازدید انجام می شود.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد تصاویر فیلم حک شده دوربین های زندان اوین گفت: موضوع اصلی ما رسیدگی سریع به این مسئله است، باید اصالت و کم و کیف این فیلم ها تایید شود و اگر تایید شد باید با فرد یا افرادی که با بدرفتاری با زندانیان، چنین تخلف یا جرمی را مرتکب شده اند شدیدا برخورد شود، ما اجازه نمی دهیم که با آبروی نظام و کشور بازی شود.

نماینده دشستان بوشهر  افزود: اینکه چه کسانی مرتکب این تخلفات شده اند مهم نیست بلکه مهم اراده ای است که باید در قوه قضاییه برای برخورد با خاطیان و در مجموع با چنین رفتارهایی باشد است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد بازدید احتمالی کمیسیون امنیت ملی از زندان ها گفت: ما سال گذشته از زندان اوین بازدید داشتیم ولی اخیرا بحثی مطرح نشده است. بنده در این یکسال و چندماه دوره نمایندگی، هم از زندان حوزه انتخابیه و هم از زندان اوین بازدید داشتم. در بازدید ها اکثر قریب به اتفاق زندانیان از برخورد مامورین راضی بودند.

وی با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای ورود به موضوع بدرفتاری با زندانیان زندان اوین گفت: ما در کمیسیون این مسئله را با دقت مورد بررسی قرار می دهیم و اگر به این نتیجه برسیم و ضرورتی به بازدید از زندان اوین و سایر زندان های کشور بود قطعا این بازدید انجام می شود.