پاسخ ابراهیم رئیسی به سوالات نمایندگان مخالف درباره لیست اموالش، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و عدم حضور زنان در کابینه

رئیس جمهور در نوبت دوم اظهاراتش در صحن مجلس گفت: برنامه کوتاه مدت داریم که حدود ۶۵ صفحه است و برنامه آنی با محوریت مسایل پیش روی دولت مثل موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه هاست.

در نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم، در دستور کار بود.

در ابتدای جلسه ابراهیم رئیسی پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان، پشت تریبون قرار گرفت تا به سوالات پاسخ دهد. او گفت: یکی از مشکلاتی که ما غیر معیشت و کسب و کار در کشور داریم که آسیب دیده است، مسئله مهم اعتماد است و این اعتماد باید بازگردد و بازسازی شود. برگشت این اعتماد در گرو عمل به وعده هاست. بنای من به عنوان یک خدمتگزار و دولت عمل به وعده هاست. شما هم در مجلس همراهی کنید تا دولت در تحقق این هدف محقق شود.

رئیس دولت سیزدهم گفت: این جلوه ای از صداقت است که به موجب آن اعتماد بازسازی می شود. من آنچه در انتخابات و پس از آن عرض کردم را عمل خواهم کرد، این امر را با ادعا نمی توان اثبات کرد و مردم شاهد هستند که مسئولان و وزرا به وعده های خود عمل خواهند کرد. من به آنچه عرض کردم اعتقاد دارم و برای عمل به وعده ها از خدا کمک می گیرم. اینکه فکر کنند وعده ها تنها در دوران انتخابات بیان شده است صحیح نیست، بلکه ما در محضر خدا هستیم و باید به آنچه گفتیم عمل کنیم.

او ادامه داد: نکته دوم درباره برنامه دولت است، آنچه تقدیم مجلس کردم آنطور که عزیزان گفتند برنامه ای خلاصه است و همه آنچه در برنامه دولت بود در این چند صفحه بیان نشده بود. برنامه کوتاه مدت داریم که حدود ۶۵ صفحه است و برنامه آنی با محوریت مسایل پیش روی دولت مثل موضوع کرونا، بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه هاست. در محضر رهبری هم عرض کردم که این برنامه فوری و کوتاه مدت است. برنامه دولت سیزدهم با ۳۰ مسئله کشور که برخی از این مسایل فراوزارتخانه ای است تدوین شده و در آن مسئله و مشکل بیان و راهکار برون رفت از آن درج شده است. با این قید که مسئول اصلی و مسئولان همکار مشخص شدند و زمان بندی هم شده است.

رییس جمهور تاکید کرد: برنامه مفصل به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و سپس با اعمال مشورت ها و نظرات نخبگان و عزیزان برنامه نهایی عرضه می شود. مسئولیت هر یک از اعضای دولت به صورت عام و تیم اقتصادی به صورت خاص مسئله دیگر است. اگر ما گفتیم تیم اقتصادی و هماهنگی از فردی سلب مسئولیت نمی کند. تمامی افراد و حوزه های مرتبط با اقتصاد مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند اما این جمع نیازمند یک هماهنگی دارد تا همسو و همراه با هم پیش بروند. نسبت به سفره مردم تمامی دولت مسئولیت دارند. به دلیل انجام هماهنگی بین تیم اقتصادی که عزیزان نگویند دولت چند آهنگی شد، برای آنکه آهنگ واحدی باشد این تیم تشکیل شده است.

رئیسی در بخش دیگر سخنان خود درباره بانک ها گفت: موضوع بانک ها و اصلاح نظام بانکی همواره مسئله دولت ها بوده و درست هم است. این مسئله بسیار مهمی است و نیازمند حل مشکلات آن هستیم. ما راهکارهایی را بررسی کرده ایم و وزیر محترم،  بانک مرکزی و تیم اقتصادی هم راهکارهایی دارد تا با اشتراک نظر بین دولت و مجلس این راهکارها به اقدام و عمل تبدیل و محقق شود. قطعا نظام بانکی کشور نیاز به اصلاح دارد. ما باید برای حل این موضوع گام های موثری برداریم، بانک مرکزی باید از جایگاه توصیه کننده به جایگاه نظارتی کامل و جدی تغییر پیدا کند و اقدام و عمل هم در آن نمود داشته باشد.

او افزود: درباره صندوق های بازنشستگی هم خوب می دانید که چه خبر است و اگر بودجه موردنظر نباشد یا کم شود چه خواهد شد؟ این هم از مسایل مهمی است که برنامه داشتن و اجرا و اقدام به آن ها را می طلبد و ما از صاحب نظران هم در این موضوع و همراهی مجلس بهره خواهیم برد. نسبت به شاخص  های اقتصادی بعضا تردید یا ابهام وجود دارد، شاخص  هایی که تا به امروز بوده نیازمند بازنگری است. این شاخص ها پس از اصلاح و راستی آزمایی می تواند مورد استناد مجلس، دولت، دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار خواهد گرفت. مسئله حضور بانوان و ظرفیتی که این قشر از جامعه دارد را دولت مورد توجه قرار خواهد داد و استفاده از ظرفیت بانوان که نقش آفرینی آن ها برای دولت می تواند کارساز باشد امری است که از آن غفلت نکردیم و نخواهیم کرد. حضور بانوان در وزرا و کابینه خلاصه نخواهد شد و در جای جای کشور از زنان و ظرفیت علمی و تخصصی شان به عنوان نقش آفرینان بهره خواهیم برد.

رییس دولت سیزدهم درباره حقوق اقوام مختلف ایران گفت: ما مسئولیت داریم تا از تمامی ظرفیت های کشور بهره ببریم، قوم ها و همچنین اهل سنت دارای ظرفیت قابل توجه و بالایی هستند و ما مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم که از این ظرفیت استفاده کرده ایم یا خیر؟ دولت برآمده از جمهور است و جمهور شامل تمامی اقوام کشور می شود و ما در برابر همه آن ها مسئولیم، چه آن ها که رای دادند و چه آن ها که رای ندادند. حتی ایرانیان خارج از کشور از حقوقی برخوردارند که نسبت به آن ها دولت مسئول است و ما باید به نیازها و حقوق آن ها نیز توجه کنیم. بهترین مکان برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور ایران است و ما حتما مقدمات آن را فراهم خواهیم کرد. وزارتخارجه و شورای عالی ایرانیان باید ساز و کاری تهیه کند تا بدانند که ارتباطشان با کشور برقرار است. استفاده از ظرفیت عظیم نیروهای جوان و کارآمد کشور اولویت دولت است و من این موضوع را به مسئولان نیز اعلام کرده ام.

او بیان کرد: نسبت به اعضای کابینه بیان کردم در سامانه ای که فعال کردیم بسیاری از اسامی بارها تکرار شد اما چون دو وزارتخانه در زمان کمی مسئولشان انتخاب شد، اما نسبت به همه وزارتخانه ها ما نظرات را دریافت کردیم و برخی از اسامی در مدیریت های مختلف بارها و به دفعات تکرار شد. آقایان درباره سابقه ایثارگری خود نمی خواهند ریا شود اما این سابقه را دارا هستند و برای دولت ما افتخاری است که در خدمت این دوستان هستیم. مانند دکتر عین اللهی از جمله چهره هایی بودند که بارها نامشان برای سمت های گوناگون مطرح شده بود، چرا که روحیه انقلابی و ارزشی ایشان و همچنین تخصص و کارآمدی که داشتند بسیار موردنظر پزشکان و جامعه پرستاری کشور بود که به من منتقل شد.

رئیسی درباره برنامه دولت در واکنش به سخنان بحرینی گفت: برنامه ها هم کیفی است و هم به صورت کمی قابل اندازه گیری است. ما خواستاریم که این مطالبه گری از جانب مجلس و نخبگان وجود داشته باشد تا برنامه مورد بررسی قرار گیرد و به نتایج خوبی برسیم.

او درباره اعلام اموال و دارایی اعضای دولت گفت: درباره اموال و دارایی اعضای دولت نیز مجلس قانونی را تصویب کرد اما به اجرا درنیامد، من در قوه قضاییه به سرعت گفتم آیین نامه آن طراحی شود اما ابهاماتی وجود داشت که من معتقدم نباید مانع اجرای قانون شود و در نهایت آیین نامه اجرایی شد و سامانه هم طراحی شد و دوستان اطلاعات خود را ثبت کردند. من میزان دارایی خود را نیز در برنامه های انتخاباتی نیز اعلام کردم. من برای اجرای این قانون به عنوان اولین نفر اموال و دارایی را اعلام کردم.

رئیسی درباره هوشمندسازی و شفاف سازی در دولت هم توضیح داد: مسئله هوشمندسازی در دستور کار است، همچنین به شفاف سازی به جز برخی موضوعات چون مسایل امنیتی که گاهی ممکن است امکان پذیر نباشد، من معتقدم که باید سایر حوزه ها به شکل کاملا شفاف در مقابل دیدگان مردم قرار بگیرد. شفافیت هم برای مردم، هم برای کارآفرینان و هم برای ناظران کار را تسهیل می کند.