پاسخ دکتر محقق داماد به پرسشی درباره شرکت در انتخابات

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد، عموم مردم را به شرکت انتخابات و استفاده از این حق مشروع و قانونی دعوت کرد.

آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد، مجتهد، حقوق‌دان و عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، طی پاسخ به پرسشی درباره شرکت در انتخابات، نوشت: « در این شرایط حساس کشور همه از این حق مشروع و قانونی خود استفاده کنند».
متن پرسش و پاسخ دکتر محقق داماد به شرح زیر است:

حضرت آیت الله دکتر محقق داماد دامت برکاته
استدعا دارد نظر شریف را درخصوص شرکت در انتخابات اعلام فرمایید ادام الله عزکم.
جمعی از مومنین

پاسخ:
باسمه تعالی
حق تعیین سرنوشت ورای دادن در انتخابات از حقوق احاد ملت شریف است انتظار اینجانب انست که در این شرایط حساس کشور همه از این حق مشروع و قانونی خود استفاده کنند به امید انکه دررفع مشکلات وبهینه شدن شرایط موثر باشد .
سید مصطفی محقق داماد. ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰