پایان حکومت شش ‌دهه‌ای کاستروها در کوبا/رهبر جدید حزب حاکم کمونیست انتخاب شد

حزب حاکم کمونیست کوبا، روز دوشنبه و در آخرین روز نشست خود «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهور این کشور را به عنوان دبیر نخست این حزب که قدرتمندترین پُست در کوبا به شمار می‌آید، انتخاب کرد.

فارس نوشت: حزب حاکم کمونیست کوبا، روز دوشنبه و در آخرین روز نشست خود «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهور این کشور را به عنوان دبیر نخست این حزب که قدرتمندترین پُست در کوبا به شمار می‌آید، انتخاب کرد.

با رسیدن دیاز کانل به این سمت، شش دهه حکومت برادران کاسترو بر کوبا پایان یافت. فیدل و رائول کاسترو از انقلاب ۱۹۵۹ تا کنون قدرت را در کوبا در دست داشتند.

پیش از رائول, برادر بزرگترش فیدل قدرت را در دست داشت که وظایف خود را در سال ۲۰۰۶ به رائول منتقل کرد.

در سال ۲۰۱۱، رائول به طور رسمی به عنوان دبیر اول حزب کمونیست کوبا انتخاب شد و در سال ۲۰۱۶ بار دیگر به این سمت انتخاب شد.

دیاز کانل ۶۰ سال دارد و پس از انقلاب کوبا به دنیا آمده پیشتر و در سال ۲۰۱۸ نیز جایگزین رائول کاسترو به عنوان رئیس جمهور این کشور شد و انتظار می رفت که وی جایگاه رهبر حزب کمونیست کوبا را نیز در دست بگیرد.

وی پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید تاکید کرد که کوبا را از مسیر حزب سوسیالیسم دور نخواهد کرد اگر چه وی تحت فشار برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است.

دیاز کانل پیش از پیوستن به دولت ملی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در سال ۲۰۰۹، رهبر حزب حاکم در دو استان کوبا بوده است. وی در سال ۲۰۱۳ با ارتقای جایگاه به دست راست کاسترو تبدیل شد.