پیش بینی جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: من بعید می دانم تنشی در جلسه رای اعتماد شکل بگیرد و ان شاالله جلسه خوبی خواهد بود.

برنا نوشت: عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: من بعید می دانم تنشی در جلسه رای اعتماد شکل بگیرد و ان شاالله جلسه خوبی خواهد بود.

«حجت الاسلام احمد سالک»، عضو جامعه روحانیت مبارز، در خصوص اعتماد نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای ارائه کابینه اظهار کرد: من چند دوره مجلس بودم، دولت ها وقتی معرفی می شوند این موضوع یک روند قابل توجه ای دارد. اولا که رئیس جمهور هیات دولت را به هیات رئیسه مجلس تقدیم می کند و آن هم بر اساس کمیسیون های تخصصی افراد مورد نظر دولت را به کمیسیون ها معرفی می کند.

او افزود: وزرایی که معرفی شدند با کمیسیون ها جلسات تخصصی می گذارند و بررسی می کنند که آیا این آقا بر اساس بحث های تخصصی، تعهدی، سوابق و عملکرد و مدیریت و مسائل مربوط شایستگی اداره یک وزارتخانه را دارد یا ندارد؟ بنابراین اینکه مجلس اعتماد می کند یا نمی کند پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی مشخص می شود که به صحن علنی می آید و آنجا که مخالف و موافق طبق آئین نامه صحبت می کنند و رای گیری می شود و هر کس رای آورد وزیر خواهد شد.

سالک در خصوص ویژگی های وزرای معرفی شده گفت: خود آقای رئیس جمهور گفتند که چه افرادی را انتخاب می کنند. افرادی که انتخاب می شوند مهمترین مسئله سابقه کار آنها در آن رشته تخصصی است و دوم اینکه باید مدیریت داشته باشند. چون مدیریت آنها در عملکرد سالیان گذشته آنها بررسی می شود که سوابق آنها بسیار مهم است و باید کسانی باشند که محکومیت کیفری یا حقوقی نداشته باشند ولو تبرئه شده باشند ولی متهم باشند از آن پرونده باید پرهیز کنند.

او در خصوص جلسه رای اعتماد نیز خاطرنشان کرد: من بعید می دانم تنشی در جلسه رای اعتماد شکل بگیرد و ان شاالله جلسه خوبی خواهد بود.