چرا شهرداری تهران پارک شوش را حصارکشی کرد؟

شهردار منطقه ۱۲ درخصوص حصارکشی در اطراف پارک شوش توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: پارک شوش به پاتوق معتادان و مواد فروشان تبدیل شده بود و با اتکا به تجربه موفق بوستان زندگی ، پارک شوش حصارکشی شد و تا ساعت ۲۴ نیز میزبان مردم خواهد بود.

ایسنا نوشت: شهردار منطقه ۱۲ درخصوص حصارکشی در اطراف پارک شوش توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: پارک شوش به پاتوق معتادان و مواد فروشان تبدیل شده بود و با اتکا به تجربه موفق بوستان زندگی ، پارک شوش حصارکشی شد و تا ساعت ۲۴ نیز میزبان مردم خواهد بود.

علی محمد سعادتی درباره حصارکشی در اطراف بوستان شوش گفت: متاسفانه بوستان شوش به محلی برای پاتوق معتادان و مواد فروشان بدل و این مساله سبب شده بود که شهروندان و اهالی محله شوش رغبتی برای حضور در این بوستان نداشته باشند.

وی اظهار کرد: از سال ۹۶ و بعد از تجربه موفق احیای بوستان زندگی در محله هرندی و برگشت این پارک به مردم و خانواده ها تصمیم گرفته شد که این نگاه را نیز با تکمیل زیر ساخت ها به پارک شوش داشته باشیم.

شهردار منطقه ۱۲ با بیان این که پارک شوش به پاتوق معتادان و مواد فروشان تبدیل شده بود به طوریکه وقتی رسانه ها می خواستند در خصوص وضعیت اعتیاد گزارش تهیه کنند تصاویر این بوستان را منتشر می کردند، گفت: باید برنامه ای اتخاذ می شد که این بوستان به مردم و شهروندان برگردد و به همین دلیل با اتکا به تجربه موفق بوستان زندگی ، پارک شوش حصارکشی شد و تا ساعت ۲۴ نیز میزبان مردم خواهد بود.

وی با بیان این که پارک شوش دیگر مانند گذشته بی حساب و کتاب نیست و از پلیس خواستیم که از این پارک محافظت کند و نگهبانانی برای آن در نظر گرفتیم، ادامه داد: برخی حواشی پیرامون بی پناه شدن افراد بی خانمان که در این پارک، شب را به صبح می رساندند درست نیست.

سعادتی گفت: دو گرمخانه مخصوص زنان و مردان در اطراف پارک شوش فعال است  و خدمات ارائه می کنند و افراد بی خانمان می توانند به این گرمخانه ها مراجعه کنند.

وی با اشاره به رضایت حداکثری مردم از ساماندهی بوستان شوش گفت: اهالی و کسبه از این اقدام بسیار راضی هستند و دیگربوستان شوش به مانند گذشته پاتوق معتادان و مواد فروشان نیست و شاهد برگشت شهروندان و اهالی به این بوستان هستیم.