چرا صدری از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داد؟

مجید صدری صبح سه شنبه استعفا کرد.

مجید صدری صبح سه شنبه استعفا کرد.

یک روز پس از استعفای مجید صدری از سرپرستی باشگاه پرسپولیس خیلی ها به دنبال دلیل اصلی این اتفاق هستند.ظاهرا صدری به دلیل اینکه حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حکم موقت او را دائمی نکرده است دلخور بوده و به همین دلیل هم استعفا داده است. با حکم موقت نمی توانست یکسری قراردادهای تجاری را ببندد و چند بار در این زمینه مشکل پیدا کرده بود.

باید دید وزارت ورزش در خصوص استعفای صدری چه تصمیمی خواهد گرفت؟