ژنرال مک‌کنزی نگران اتحاد ایران،روسیه و چین است

فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه ضمن ابراز نگرانی از همکاری‌های تهران، مسکو و پکن و با تکرار مواضع خصمانه واشنگتن مدعی شد که نفوذ روسیه و چین در منطقه می‌تواند بر اقدام‌های ایران تأثیرگذار باشد.

ایرنا نوشت: فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه ضمن ابراز نگرانی از همکاری‌های تهران، مسکو و پکن و با تکرار مواضع خصمانه واشنگتن مدعی شد که نفوذ روسیه و چین در منطقه می‌تواند بر اقدام‌های ایران تأثیرگذار باشد.

ژنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه مدعی شد که فعالیت‌های ایران می‌تواند ثبات منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و حضور چین و روسیه در خاورمیانه نیز بر اقدام‌های ایران تأثیر گذار خواهد بود.

این سخنان مقام نظامی آمریکا ابراز نگرانی صریح از اتحاد روسیه و چین با ایران است.

به گفته فرمانده سنتکام، مسکو و پکن با توجه به کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه به دنبال افزایش نفوذ خود بوده و به خصوص چین از طریق برنامه زیرساخت جهانی خود با منطقه خاورمیانه در تعامل بوده است.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز به نقل از کنفرانس خبری دوشنبه (۱۷ خرداد) مکنزی در عربستان سعودی نوشت: چین در سال ۲۰۲۰ تقریباً با تمامی کشورهای منطقه در تعامل بود و تلاش کرد تا برای افزایش نفوذ خود از تله وام، ابتکار کمربند و جاده و دیپلماسی پزشکی بهره‌برداری کند.

مکنزی در ادامه این کنفرانس خبری انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفت و مدعی شد: روسیه نیز به همین اندازه در منطقه ایجاد اختلال کرده و تعاملات آنان بیشتر فرصت‌طلبانه و سوداگرانه بوده است. روسیه به دنبال راهی است تا از طریق پیشنهاد میانجیگری در مناقشات منطقه، فروش سلاح و عرضه مهارت‌های نظامی و مشارکت در سازمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه منافع خود را پیش برده و خود را بدیل غرب نشان دهد.

این ژنرال چهار ستاره با قبول آنکه ممکن است کاهش نیروهای آمریکایی فرصت‌هایی را نیز در اختیار چین و روسیه برای پر کردن این خلأ و افزایش فروش تسلیحاتشان به کشورهای منطقه قرار دهد، گفت که از این احتمال چندان نگران نیست.