کارت شرکت در آزمون وکالت منتشر شد

کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

،کارت شرکت در آزمون وکالت سال ۹۹ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹  صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ در ۸۴ شهرستان برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد.