کارشکنی AFC در پخش بازی استقلال – الشرطه

کارشکنی AFC پخش زنده دیدار استقلال-الشرطه را تحت تاثیر قرار داد.

معضل پخش زنده در لیگ قهرمانان آسیا در کشورهای عربی به دلیل درخواست نامتعارف AFC برای حق پخش همچنان پابرجاست. در همین  راستا این کارشکنی AFC بازی استقلال با الشرطه عراق را  نیز تحت تاثیر قرارداده است و این بازی تنها در کشورهای بلغارستان، کرواسی، صربستان و ایران پخش می شود و هواداران الشرطه از تماشای این بازی محروم هستند.

کارشکنی AFC در پخش بازی استقلال - الشرطه