کارگزاران با لاریجانی حزب مشترک تشکیل می دهند؟

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: راه حل برای اصلاح طلبان و اصولگرایان پس از انتخابات این است که هر دو جناح تبدیل به یک حزب فراگیر شوند و همه تشکل هایی که متعلق به آن جناح هستند داخل آن حزب بیایند.

برنا نوشت: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: راه حل برای اصلاح طلبان و اصولگرایان پس از انتخابات این است که هر دو جناح تبدیل به یک حزب فراگیر شوند و همه تشکل هایی که متعلق به آن جناح هستند داخل آن حزب بیایند.

«علی محمد نمازی»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در خصوص اظهارت لاریجانی مبنی بر تشکیل یک حزب واحد اظهار کرد: تشکیل حزب واحد کار بسیار خوبی است. راه حل برای اصلاح طلبان و اصولگرایان پس از انتخابات این است که هر دو جناح تبدیل به یک حزب فراگیر شوند و همه تشکل هایی که متعلق به آن جناح هستند داخل آن حزب بیایند.

او افزود: اگر نظر آقای لاریجانی این است که همه تشکل های اصولگرا یا اکثر تشکل های اصولگرا را تحت یک تشکل بیاورند و جمع بندی کنند و یک حزب فراگیر تشکیل بدهند، از نیازهای ضروری عرصه فعالیت های سیاسی کشور است و باید قطعا این کار اتفاق بیفتد باید همین نمونه برای اصلاح طلبان هم رخ بدهد.

نمازی گفت: ما برای انتخابات آینده به جای دو جناح، دو حزب فراگیر با مسئولیت های حزب و بعد حزب پاسخگو نیاز داریم تا کاری که احزاب در کشورهای پیشرفته می کنند این دو حزب انجام بدهند.

او تصریح کرد: اقدام آقای لاریجانی کار خوبی است اما این که می خواهند با همکاری حزب کارگزاران این کار را انجام بدهند این را باید سخنگوی حزب توضیح بدهد. به نظر من حزب کارگزاران نمی تواند با یک حزب اصولگرا ادغام شود و با هم کار کنند. حزب کارگزاران همیشه آمادگی داشته که برای پیشبرد کارهای حزبی و تشکل های سیاسی همکاری داشته باشد اما به نظر من حزب کارگزاران نمی تواند با حزبی که آقای لاریجانی متشکل از اصولگرایان می خواهد تشکیل بدهد با هم کار کنند و یکی شوند.