کاهش داوطلبان مناطق محروم در کنکور

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق مطالعات دقیق و آماری به تدریج ورودی مناطق محروم در کنکور تقلیل پیدا کرده است.

ایلنا نوشت: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق مطالعات دقیق و آماری به تدریج ورودی مناطق محروم در کنکور تقلیل پیدا کرده است.

منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور در خصوص کاهش متقاضیان برای ورود به دانشگاه‌های کشور توضیح داد: باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که به علت تکنیک تست و گرانی کلاس‌های کنکور برخی از  داوطلبان از حضور در دانشگاه‌ها محروم خواهند شد. طبق مطالعات دقیق و آماری به تدریج ورودی مناطق محروم در کنکور تقلیل پیدا کرده است.

وی در خصوص سهم مناطق محروم در قبولی از کنکور در سال گذشته بیان کرد: این موضوع به میزان تلاشی که افراد دارند، بستگی دارد، گرچه همین موضوع یکی از جنبه‌های مثبت کنکور بوده و شاید به خاطر همین مساله است که ما مخالف حذف کنکور بودیم و هنوز هم در  برخی از مناطق محروم به میزانی که تلاش می‌کنند، سهمیه خوبی را پیدا می‌کنند و نتایج خوبی هم اخذ می‌شود.

کبگانیان با اشاره به اینکه برخی ماشین‌های پارک شده در اطراف دانشگاه‌های کشور جالب توجه است، گفت: اگر به اطراف دانشگاه‌های درجه یک کشور بروید، از نوع ماشین‌هایی که آن اطراف پارک شده، متوجه این موضوع خواهید شد. من نمی‌خواهم این را تعمیم دهم، اما برخی از اساتید تعبیر می‌کنند که برخی از دانشجویان دوپینگی هستند. برای همین هم ما مجبور شدیم به این مساله ورود پیدا کنیم تا عدالت آموزشی اصلاح شود.

وی در پاسخ به این سوالی درباره ضریب هوشی داوطلبان مناطق محروم در قیاس با داوطلبان شهرهای بزرگ گفت: ضریب هوشی این افراد خوب است. من سابقه زیادی جهت فعالیت در این زمینه دارم، اتفاقا من نخبه‌هایی را دیده‌ام که لباس‌های درجه سه به تن داشتند. بعضا تعجب برانگیز است که چرا این جواهرها باید از دست بروند؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت شناسایی افراد با ضریب هوشی بالا گفت: از این رو ما در سیاست‌هایمان یک بخش مهمی را به عنوان آزمون استعدادیابی و هوش وارد کردیم که البته برخی از اعضای شورا و سازمان سنجش با آن مخالفت می‌کنند و من نگرانم که مجبور شویم آن را حذف کنیم.

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر کشف استعدادها بیان کرد: ما اعتقاد داریم که هوش بسیار مهم است. حافظه محوری یک بحث است و هوش و استعداد هم بحث دیگری است که اتفاقا برخی مواقع در روستاهای دورافتاده استعدادهای قابل توجهی است که باید کشف شوند.