کدام مشکل مردم با طرح صیانت فضای مجازی حل می‌شود؟

این روزها موضوع طرح صیانت از فضای مجازی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس پیگیری می شود بر سر زبان ها است.
رضا حسینی جبلی

این روزها موضوع طرح صیانت از فضای مجازی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس پیگیری می شود بر سر زبان ها است.

اگرچه هنوز ابعاد و زوایای این طرح برای ملت روشن نشده اما همین طرح نگرانی هایی را در  بین کاربران فضای مجازی ایجاد کرده است. نگرانی هایی که دامنه آن‌ در بین کاربران کسب‌ و کارهای اینترنتی وسیع تر و عمیق تر نمود پیدا می کند.
صرف نظر از اینکه در شرایط فعلی، به ویژه در مسائل اقتصادی و نیز به نوعی انزوای سیاسی کشور در جهان،طرح صیانت چه جایگاه و اولویتی در حل مشکلات مردم دارد، و صرف نظر از اینکه چه باری از دوش موکلین نمایندگان بر می دارد و صرف نظر از اینکه چه دغدغه هایی از آنان رفع می کند،کاش پیشنهاد دهندگان طرح یکبار طرح خود را برای مردمی که بخش اعظم اجرای طرح را بر دوش دارند تبیین و اراده و انگیزه خود را از پیشنهاد چنین طرحی بروز می دادند.
شاید این طرح حل مشکل کوچک شدن سفره مردم را در پی دارد و ما نا آگاهیم.
شاید این طرح حل مشکل دیپلماسی ما با جهان را در پی دارد و ما از آن بی خبریم.
شاید این طرح حل مشکل کویر شدن زاینده رود و کارون را نشانه رفته و ما نمی دانیم.
شاید این طرح، امیدِ رخت بر بسته از دریاچه ارومیه و هامون و  بختگان و تالاب گاوخونی و…را قرار است برگرداند و ما بی اطلاعیم.
شاید این طرح قرار است چرخ هزاران کارخانه تعطیل شده و زندگی کارگران بیکار شده را به گردش در آورد و ما غافلیم.
یا شاید این طرح قرار است زباله گردی هموطنان را (که یکی از  کریه ترین چهره های کشورداری برای مسئولین است)برای همیشه راهی زباله دان تاریخ کند و ما بی خبریم.
و…
انتظار می رود نمایندگان محترم که ( اگر) در متن و توده مردم هستند ببینند مشکلات قاطبه ملت چیست و برای حل آن انقلابی عمل کنند نه اینکه خود در این شرایط سختی که مردم دارند، دغدغه ای به انبوه دغدغه های آنان اضافه کنند. امید آنکه هر کدام از ما مسئولیت خود را خوب بشناسیم و به خوبی به آن عمل کنیم. ان شاءالله .