کدخدایی :تا زمان حضور مراجعین مسئولین شعب مکلف به اخذ رای هستند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تا زمانی که مراجعه کننده حضور داشته باشد، مسئولین شعب مکلف به اخذ رای هستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تا زمانی که مراجعه کننده حضور داشته باشد، مسئولین شعب مکلف به اخذ رای هستند.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:
“‏با هماهنگی مجدد با وزارت کشور تا زمانی که مراجعه کننده حضور داشته باشد، مسئولین شعب مکلف به اخذ رای هستند.
‎#انتخابات۱۴۰۰