کنایه معنادار علی مطهری به صداوسیما بخاطر مصاحبه با صفارهرندی

نماینده سابق مردم تهران در مجلس در توئیتی به مصاحبه صدا و سیما با صفارهرندی واکنش نشان داد.

علی مطهری در توئیتی نوشت: جالب است که صدا و سیما برای کشف علت رای ندادن اکثریت واجدان شرایط، به جای آنکه با فردی از آن اکثریت مصاحبه کند، با آقای صفارهرندی که نماینده اقلیت رای دهنده است مصاحبه می کند و علت رای ندادن آن ها را از ایشان سوال می کند.

 

کنایه معنادار علی مطهری به صداوسیما بخاطر مصاحبه با صفارهرندی