کیهان به نقل از نشریه امریکایی:ایران بدون درآمدنفتی نمی تواند تروریسم را به منطقه صادر کند

«دانیل روت» مدیر تحقیقات در گروه موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» گفت: در حالی که دولت ایران در صورت کمک نکردن چین در مواجهه با تحریم‌ها دچار مشکلات شدید می‌شود، اما نقض تحریم‌ها از سوی چین یکی از عواملی است که موجب استواری ایران شده است.

کیهان به نقل از واشنگتن تایمز نوشت:«دانیل روت» مدیر تحقیقات در گروه موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» گفت: در حالی که دولت ایران در صورت کمک نکردن چین در مواجهه با تحریم‌ها دچار مشکلات شدید می‌شود، اما نقض تحریم‌ها از سوی چین یکی از عواملی است که موجب استواری ایران شده است.

ایران بدون درآمد نفتی، نمی‌تواند تروریسم خود را به سرتاسر منطقه و به درون اروپا صادر نماید و همچنین اعتبارات اضافی برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای و موشکی و پهپادی نخواهد داشت.