گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی کار/ برنامه‌های عبدالملکی با شرط اجرای تعهدات مثبت است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی کار را قرائت کرد و گفت: مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش، کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می کند.

مجید انصاری در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه­های ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

مقدمه:

با عنایت به تکلیف قانونی مصرح در ماده (۲۰۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تنظیم این گزارش بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد و قوانین بالا دستی از قبیل: سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، وظایف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و … و نیز ارزیابی برنامه های ارائه شده بر مبنای معیارهای عمومی تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی در کمیسیون اجتماعی انجام و در چند نوبت جلساتی با وزیر محترم پیشنهادی برگزار، و در نهایت بر اساس مباحث مطروحه در جلسات، تبیین برنامه ها، سوالات و ابهامات مطروحه توسط نمایندگان محترم کمیسیون و پاسخ های ارائه شد، ه گزارش کمیسیون اجتماعی تنظیم که در سرفصل های ذیل تقدیم می گردد.

شرح استعلامات: (مدرک) :

– مدرک تحصیلی: به منظور استعلام مدرک تحصیلی آقای حجت الله عبدالملکی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتبه و حسب جوابیه واصله، تاییدیه دوره دکتری ایشان در دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

اهم تعهدات شفاهی وزیر محترم پیشنهادی در جلسات کمیسیون اجتماعی بدین شرح است:

– تقویت سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از مدیران جوان، توانمند، با تجربه و انقلابی؛

– هوشمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه منابع اطلاعاتی و ایجاد نظام جامع اطلاعات در حوزه های رفاه، تعاون، اشتغال و …

– ایجاد نظام شایسته گزینی؛

– فساد ستیزی، مقابله با رانت و برکناری مدیران فاقد صلاحیت و تخصص در سال اول حضور در وزارتخانه؛

– تعیین دستیارهای منطقه ای با هدف رسیدگی به موضوعات ارجاعی و مطالبات نمایندگان و استانداران و ایجاد سازوکار به منظور تعاملات منطقه ای؛

– تشکیل جلسات ماهانه با مجمع نمایندگان استان و با حضور شورای معاونین وزارتخانه در مرکز استان ها در راستای حل و فصل مشکلات استان ها؛

– ایجاد ستادی برای انتصاب مدیران در وزارتخانه در سطح معاونت وزیر و ایجاد سازوکار منسجم در راستای ارزیابی دقیق اشخاصی که در پست های مدیریتی وزارتخانه اشتغال داشته یا منصوب خواهند شد؛

– شفافیت و ایجاد نظام اطلاعات و تشکیل سامانه های مرتبط و راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان؛

– اجرای آمایش و عدالت سرزمینی در حوزه سرمایه گذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی.

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

حسب بررسی ههای بعمل آمده برنامه های وزیر محترم پیشنهادی بر اساس معیارهای عمومی به شرح ذیل ارزیابی می‌شود:

۱-تناسب: برنامه های ارائه شده از حیث تناسب با مسائل و مشکلات و واقعیت های موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۲-واقع گرایی: برنامه های ارائه شده از حیث قابلیت اجرا با توجه به شرایط و امکانات موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۳-صراحت: برنامه های ارائه شده از حیث روشن، ساده و قابل درک بودن برای کاربران مطلوب ارزیابی می‌شود.

۴-شفافیت: برنامه های ارائه شده از حیث منابع مورد نیاز و راه های تامین آن کامل ارزیابی می‌شود.

۵-انسجام: برنامه های ارائه شده از حیث هماهنگی و هم راستایی اجزاء و مولفه ها مطلوب ارزیابی می‌شود.

۶-جامعیت: برنامه های ارائه شده از حیث لحاظ ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متوسط ارزیابی می گردد.

۷-آینده نگری: برنامه های ارائه شده از حیث پیامدهای احتمالی برنامه ها و سناریوهای محتمل پیش بینی شده کامل ارزیابی می‌شود.

۸- سنجش پذیری: برنامه های ارائه شده از حیث تعیین اهداف کمی و کیفی مطلوب ارزیابی می گردد.

۹- زمان بندی: برنامه های ارائه شده از حیث زمانبندی اجرا در افق زمانی چهار ساله متوسطارزیابی می شود.

انطباق برنامه­های ارائه شده با اسناد بالادستی:

تطبیق برنامه وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۶ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام مذکور  «منطبق»  بوده و ۵۰ درصد موارد نیز  «همسو»  است. همچنین تطبیق برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حاکی از آن است که این برنامه ها با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۱ درصد کل احکام)   «مغایرت»  دارد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

حسب ارزیابی بعمل آمده توسط نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی در شاخص های ارائه شده، این کمیسیون صلاحیت جناب آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلوب ارزیابی نموده است.

نتیجه­‌گیری (نظر نهایی کمیسیون) :

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات و وعده های شفاهی وزیر به ویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، بیمه افراد فاقد بیمه و …،  مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش،  کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می‌کند.