یک پرسپولیسی مدیر عامل فولاد شد

مدیرعامل سابق و موفق قرمزها جانشین آذری شد.

حمیدرضا گرشاسبی به عنوان مدیرعامل جدید فولاد انتخاب شد. او که دوران موفقی در پرسپولیس داشت، این روزها در اهواز به سر می برد. گرشاسبی با مدیران کارخانه و اعضای هیات مدیره فولاد جلسه برگزار کرد و به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.