۲ میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شد

محموله دو میلیون دوزی واکسن سینوفارم کرونا امروز وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: محموله دو میلیون دوزی واکسن سینوفارم کرونا امروز وارد کشور شد.

صبح امروز محموله  دو میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد کشور شده و با انجام تشریفات گمرکی در پای پرواز تحویل مسئولان وزارت بهداشت شد.